Tarief & Vergoeding

Consulten en kosten

Consulten kunnen zowel in de praktijk plaats vinden als online.
Het eerste consult duurt meestal een uur tot anderhalf uur.
Vervolgconsulten vinden over het algemeen om de 4 weken plaats en duren ongeveer een half uur.
Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten.
De kosten van voedingssupplementen en laboratorische testen zijn niet inbegrepen.

Tarief Consulten

Oriënterend telefonisch kennismakingsgesprek (max. 15 min.)
Intake consult volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Intake consult kinderen 3 t/m 11 jaar
Intake consult kinderen jonger dan 3 jaar
Vervolgconsulten (digitaal of live), telefonische of e-mailconsulten (30 min.)

Gratis
€ 150
€ 135
€ 125
€ 62,50

Vervolconsulten worden naar rato van tijd gefactureerd.
Uitgebreid inhoudelijk telefonisch contact of mailcontact tijdens het therapietraject wordt eveneens naar rato van tijd gefactureerd.
In de periode tussen twee consulten mogen korte vragen met betrekking tot de behandeling en de klacht gratis worden gesteld uitsluitend via de mail.
Zijn er veel vragen, vragen met betrekking tot een andere klacht of is een uitgebreider antwoord nodig, dan is het verstandiger dit in een volgend consult met elkaar te bespreken.

Betaling

Consulten dienen aan het einde van het consult te worden betaald middels een betaalverzoek of binnen 14 dagen na factuurdatum.

Aanwezigheid & Verhindering

Consulten dienen op de afgesproken tijd te worden gevolgd. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verschoven. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.

Vergoeding zorgverzekering

Orthomoleculaire therapie valt onder alternatieve geneeswijzen.
Indien u aanvullend verzekerd bent, worden de kosten van het consult vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars tot een vastgesteld maximum bedrag.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het door u afgesloten aanvullende pakket.
Of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de consulten en tot welk bedrag kunt u terug vinden in uw eigen polisvoorwaarden of in dit vergoedingenoverzicht van de verschillende aanvullende pakketten per zorgverzekeraar voor 2024.

Om de consulten vergoed te krijgen moet u zelf uw factuur indienen bij uw eigen zorgverzekeraar

Kosten van een orthomoleculaire behandeling gaan niet ten koste van uw eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering, en dus niet voor zorg die uit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Geregistreerd bij de Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals (NWP) Licentie code 2125 AGB-code zorgverlener: 90115445 AGB-code praktijk: 90092058

Aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ

Praktijk Heijstek
Laan van Welgelegen 23
4251 KJ Werkendam
E-mail: info@praktijkheijstek.nl

Aangesloten bij:
NWP
RBCZ