Uw Therapeut

Na een algemene medische scholing heb ik begin 2023 met succes de vierjarige opleiding tot Orthomoleculair Therapeut afgerond bij het Opleidingsinstituut voor Preventieve en Functionele Geneeskunde.

Gedurende deze studie kwam ik aanraking met Biocoherence en hun denkwijze met betrekking tot de Biomatrix systeemtheorie, wat mij zeer aansprak.
In 2021 kreeg ik de kans om deel te nemen aan een pilottraject waarin deze theorie praktisch werd toegepast.
Sindsdien heb ik ruime ervaring opgedaan in het aanpakken van complexe problematiek op deze unieke systemische manier. Deze benadering stelt me in staat om de onderlinge samenhang van feiten en informatie te doorgronden wat leidt tot effectievere behandelingen.

Dit leerzame traject is heel bepalend geweest voor mijn huidige werkwijze.
Samenwerking met ervaren collega’s op dit gebied is een wezenlijk onderdeel om tot gedegen adviezen te komen.
We blijven voortdurend leren en ons verdiepen in deze fascinerende materie. Het is een constante ontdekkingstocht die steeds nieuwe inzichten oplevert over de verbanden tussen symptomen en cruciale regulerende knooppunten in het lichaam. Hierbij baseren we ons op wetenschappelijke inzichten in dit domein.

De neurofysiologie heeft mijn belangstelling gewekt, een uiterst boeiend aspect dat vaak niet de benodigde aandacht krijgt in vele andere behandelmethoden.
In het hedendaagse klimaat is het tevens van essentieel belang om rekening te houden met epigenetische verstoringen. Epigenetica verwijst naar veranderingen in genexpressie die optreden zonder wijzigingen in het DNA zelf, en wordt beïnvloed door factoren zoals omgevingsinvloeden en levensstijl. Deze verstoringen kunnen aanzienlijke invloed hebben op gezondheidsklachten en verdienen onze bijzondere aandacht.

Toegewijd aan het begrijpen van de onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen met een passie voor het ontrafelen van de complexe puzzels achter gezondheidsklachten is het mijn missie om effectieve behandelingen aan te bieden ter verbetering van de levenskwaliteit bij mensen met chronische gezondheidsklachten.

Petra Heijstek-van Berchum

Medische Basiskennis HBO niveau Total Health Academy,CPION volgens Plato normen
Orthomoleculair therapeut (4-jarig) HBO niveau, Opleidingsinstituut voor Preventieve en Functionele Geneeskunde (OPFG)

Praktijk Heijstek
Laan van Welgelegen 23
4251 KJ Werkendam
E-mail: info@praktijkheijstek.nl

Aangesloten bij:
NWP
RBCZ