Systemische Benadering

Volgens een unieke systeemaanpak waarbij alle aspecten
van uw leven en het functioneren van uw lichaam
in beschouwing worden genomen

Praktijk Heijstek

Persoonlijke aandacht en zorg
Individuele systemische benadering
Gericht op uw unieke gezondheidsbehoeften.

Systemische Benadering in Samenhang

Wat onze praktijk onderscheidt is onze bijzondere systeemaanpak, gebaseerd op het ingenieuze Biomatrix Theorie systeemmodel ontwikkeld door professor G.G. Jàros uit Australië en beschikbaar gesteld door Biocoherence. De Biomatrix Theorie beschouwt het menselijk lichaam en de gezondheid ervan als een complex dynamisch systeem van onderling verbonden processen en regulatiesystemen. Het benadrukt dat het lichaam niet als afzonderlijke onderdelen moet worden gezien, maar als een dynamisch geheel van verschillende processen.

Regulatieprocessen

Voor het reguleren van de gezondheid beschikt het lichaam over vijf centrale regulatieprocessen:

Hersen- en zenuwgezondheid
Deze wordt bepaald door de balans in neurotransmitters (signaalstofjes in het zenuwstelsel) en de neuromodulators (stofjes die verschillende neurotransmitters aansturen) en de gevoeligheid van de receptoren die deze signalen ontvangen

Neuro-hormonale gezondheid 
Hierbij gaat het om het functioneren van de hormoonhuishouding die nauw verbonden is met het functioneren van het autonome zenuwstelsel

Immuun gezondheid
Deze wordt bepaald door de werking van het immuunsysteem, dat is het verdedigingssysteem dat beschermt tegen interne en externe ziekteverwekkers en een rol speelt bij verwondingen

Maag- en darmgezondheid.
Hierbij speelt het spijsverteringsstelsel een cruciale rol in het verkrijgen en verwerken van voedingsstoffen, energie en andere essentiële bouwstenen die nodig zijn voor het functioneren en het behoud van het lichaam

Extracellulaire matrix gezondheid
De extracellulaire matrix bestaat uit bindweefsel en vocht dat zich tussen de cellen bevindt, deze matrix vervult een essentiële rol als belangrijkste communicatiesysteem tussen de interne omgeving van cellen en de externe omgeving.

Systemische visie

Deze regulatieprocessen zijn onderling sterk met elkaar verbonden en opereren in nauwe samenhang met elkaar.
Ze hebben als doel een dynamische evenwichtssituatie binnen het organisme te handhaven onder de wisselende omstandigheden waaraan het is blootgesteld.

Als deze processen goed functioneren en op elkaar zijn afgestemd dragen ze positief bij aan de gezondheid.
Bij een ontregeling van deze samenhang is het lichaam niet meer in staat om op een juiste en passende manier te reageren op interne en externe verstoringen waardoor er klachten ontstaan. Als deze disfuncties onbehandeld blijven of chronisch worden, kunnen ze uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van ziekten.

Binnen dit model vinden zowel persoonlijke elementen, zoals identiteit, overtuigingen, levensdoelen en het gevoel van grip en controle op het leven, als ook biologische processen en structuren, waaronder cellen, weefsels en organen, een plaats. 
In onze algehele aanpak staat het kernbegrip ‘samenhang’ dan ook centraal.

Samenhang gaat verder dan een eenvoudige optelsom van vele aspecten die de gezondheidstoestand van de patiënt kenmerken. Het verwijst naar de onderlinge relaties en verbanden tussen verschijnselen en klachten. Achter elk geheel van klachten en symptomen gaat een samenhangend patroon van ontregeling schuil. Om inzicht te krijgen in dat patroon van ontregeling, gebruiken we deze systeemtheorie waarlangs de gezondheidsprocessen in kaart zijn gebracht. Hierdoor kunnen we de onderlinge relaties tussen verschijnselen en klachten binnen de bredere context van mentaal-emotionele aspecten, omgevingsfactoren en andere relevante elementen beter begrijpen en effectiever behandelen.

Dit systeemmodel biedt ons een krachtig kader om de mens in zijn geheel te beschouwen en in de behandeling vanuit deze holistische visie te benaderen om zo een op maat gesneden totaalaanpak te kunnen bieden die gebaseerd is op het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

 

Duurzaam herstel

Het doel van deze aanpak is niet altijd gericht op het direct verhelpen van de klacht op korte termijn, maar juist op het stimuleren van duurzaam herstel van de gezondheid op de lange termijn.

Orthomoleculaire geneeswijze

Ontstaansgeschiedenis
De term ‘orthomoleculair’ werd voor het eerst gebruikt in 1968 door professor Linus Pauling, een tweevoudige Nobelprijswinnaar. Het woord “orthomoleculair” is afgeleid van de Griekse woorden “ortho,” wat “juist” of “correct” betekent, en “moleculair,” wat verwijst naar moleculen of voedingsstoffen.

Therapie
De Orthomoleculaire geneeswijze benadrukt het belang van het handhaven van een optimale biochemische balans in het lichaam. Om de biochemische processen in het lichaam goed te laten verlopen is het belangrijk dat voedingsstoffen, zoals vitaminen en mineralen, aminozuren en essentiële vetzuren in de juiste hoeveelheden beschikbaar zijn en er juist een afwezigheid is van afvalstoffen en toxines.

Het lichaam wordt gezien als een complex en samenhangend geheel, waarbij erkent wordt dat de gezondheid van individuele systemen en organen nauw met elkaar verbonden is. Een orthomoleculair therapeut kijkt naar het hele individu, identificeert mogelijke oorzaken van klachten en probeert de onderliggende problemen aan te pakken

De behandeling is gericht op het streven naar het bereiken van een optimale gezondheid en omvat de volgende aspecten:

Voeding & leefstijl
Orthomoleculaire geneeskunde legt sterk de nadruk op het belang van een dieet dat rijk is aan essentiële voedingsstoffen.

De moderne industriële voeding, intensieve landbouw en een gehaaste levensstijl hebben geleid tot een voedselrijk, maar voedingsarmer dieet, wat mede kan bijdragen aan een breed scala aan lichamelijke en mentale klachten.
Voedingssupplementen kunnen worden voorgeschreven om eventuele tekorten aan te vullen.
Gezondheid hangt niet alleen af van fysieke voedingsstoffen, daarom wordt er ook aandacht besteed aan de psychische gezondheid, beweging en stressmanagement.

Individuele Variabiliteit
Dit houdt in dat elke persoon als een uniek geval wordt beschouwd waarbij rekening wordt gehouden met omgevingsfactoren, levensstijlkeuzes, en andere invloeden die van persoon tot persoon kunnen verschillen. Dit resulteert in behandelingen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de cliënt.

Biochemische Individualiteit
Dit betekent dat elk individu unieke biochemische en fysiologische kenmerken heeft. Mensen variëren in hun genetische samenstelling, metabolisme, hormoonbalans en andere biochemische aspecten. Wat voor de ene persoon gezond kan zijn, werkt mogelijk niet hetzelfde voor een ander vanwege hun unieke biochemische profiel.

Preventie
Orthomoleculaire geneeskunde richt zich niet alleen op het behandelen van ziekten, maar ook op het voorkomen ervan door te zorgen voor een optimale gezondheid en het verminderen van risicofactoren.

Voor informatie kunt u het contactformulier op deze website invullen,
er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Praktijk Heijstek
Laan van Welgelegen 23
4251 KJ Werkendam
E-mail: info@praktijkheijstek.nl

Aangesloten bij:
NWP
RBCZ