Systemische Benadering in Samenhang

Integrale Visie

We hebben een integrale visie op gezondheid. Bij onze benadering beschouwen we fysieke, mentale en sociaal-emotionele processen als één geheel.
Ons doel is om de totale individuele mens te behandelen, waarbij we erkennen dat er een voortdurende en complexe wederzijdse beïnvloeding plaats tussen deze processen. Het is dan ook onmogelijk om het psychische functioneren los te zien van de biochemische processen die zich in de hersenen afspelen.

Unieke systeemaanpak

Wat onze praktijk uniek maakt, is onze werkwijze die gebruik maakt van het wetenschappelijke Biomatrix Theorie systeemmodel.

De Biomatrix Theorie beschouwt het menselijk lichaam en de gezondheid ervan als een complex dynamisch systeem van onderling verbonden processen en regulatiesystemen. Het benadrukt dat het lichaam niet als afzonderlijke onderdelen moet worden gezien, maar als een dynamisch geheel van verschillende processen.
Voor het reguleren van de gezondheid beschikt het lichaam over vijf centrale regulatieprocessen namelijk:

  • De Hersen- en zenuwgezondheid wordt bepaald door de balans in neurotransmitters (signaalstofjes in het zenuwstelsel) en neuromodulators (stofjes die verschillende neurotransmitters aansturen)
  • De Neuro-hormonale gezondheid, daarbij gaat het om het functioneren van het autonome zenuwstelsel en hormonen
  • De Immuun gezondheid wordt bepaald door de werking van immuunsysteem, dat is het verdedigingssysteem tegen ziekteverwekkers en bij verwondingen)
  • De Maag- en darmgezondheid, waarbij het spijsverteringsstelsel een cruciale rol speelt bij het verkrijgen van voedingsstoffen, energie en andere essentiële bouwstenen die nodig zijn voor het functioneren en het behoud van het lichaam
  • De Extracellulaire matrix gezondheid, vervult een essentiële rol als belangrijkste communicatiesysteem tussen de interne omgeving van cellen en de externe omgeving.

Deze regulatieprocessen zijn onderling sterk met elkaar verbonden en opereren in nauwe samenhang met elkaar. Als deze processen goed werken en op elkaar zijn afgestemd, functioneren ze als een geheel en dragen ze positief bij aan de gezondheid.
Bij een ontregeling van deze samenhang is het lichaam niet meer in staat om op een juiste en passende manier te reageren op interne en externe verstoringen waardoor er klachten ontstaan. Als deze disfuncties onbehandeld blijven of chronisch worden, kunnen ze uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van ziekten.

Achter elk geheel van klachten en symptomen gaat een samenhangend patroon van ontregeling schuil.
Om inzicht te krijgen in het patroon van ontregeling dat ten grondslag ligt aan het klachtenbeeld, baseren we ons op het wetenschappelijke Biomatrix Theorie systeemmodel waarlangs de gezondheidsprocessen in kaart zijn gebracht.
Hierdoor kunnen we de onderlinge relaties tussen verschijnselen en klachten beter begrijpen en effectiever behandelen.

Duurzaam herstel

In deze unieke systeembenadering kijken we dus naar de samenhang tussen verschillende verschijnselen en klachten om zo een op maat gesneden totaalaanpak te kunnen bieden die gebaseerd is op het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Het doel van deze aanpak is niet altijd gericht op het direct verhelpen van de klacht op korte termijn, maar juist op het stimuleren van duurzaam herstel van de gezondheid op de lange termijn.

Voor informatie kunt u het contactformulier op deze website invullen, er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Praktijk
Laan van Welgelegen 23
4251 KJ Werkendam
E-mail: info@praktijkheijstek.nl

Aangesloten bij:
NWP
RBCZ